Nasze działania

Wizją Ośrodka jest umocnienie pozycji, co do znaczenia Ośrodka Rehabilitacji jako rozwiniętego i nowoczesnego w trybie ambulatoryjnym. Działania te Ośrodek prowadzi bazując na celach strategicznych i modernizacyjnych. Ośrodek opiera się na współpracy z instytucjami finansowymi - (PFRON, LRPO) i inne pozyskując środki finansowe na realizacje postawionych sobie celów cały czas mając na względzie dążenie do jak najwyższej jakości usług fizjoterapeutycznych. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono wiele zmian modernizacyjnych- (np.: platforma dla osób niepełnosprawnych, nowoczesne gabinety, dogodne miejsca parkingowe) i sprzętowych - (nowoczesne aparaty terapeutyczne). W roku 2014 przewidziana jest termomodermzacja wraz z nowoczesnym systemem grzewczym w ramach LRPO.