Rejestracja

Zasady udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Informacje dla pacjenta:

  • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.
  • W cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie – Gwarancja wykonania wszystkich zabiegów zleconych przez lekarza kompleksowo w trakcie jednego 10- dniowego cyklu ( lub dwóch cyklów w przypadkach wskazanych przez lekarza).
  • Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i co najmniej 5 zabiegów dziennie.