od 04.05.2020 nowosolski Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Kościuszki uruchamia działalność

Pracownik ośrodka będzie dzwonił do pacjenta w celu ustalenia terminu zabiegów zaległych.

Zaleca się rejestrację telefoniczną w godzinach od 8.00 do 18.00 nr tel. 68 387 23 46.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.