“Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Od 1 października 2020r. realizowany jest projekt na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. W projekcie tym ma zostać zmieniony system wsparcia osób z niepełnosprawnością – ma on zwiększyć szanse na niezależne życie . W ramach projektu przygotowane zostaną propozycje zmian istniejących rozwiązań oraz nowe instrumenty wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Następnie przez prawie rok będą testowane zaproponowane nowe rozwiązania w ramach pilotażu, a na zakończenie zostaną przygotowane projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

Ważne jest, aby w projekcie wypowiedziały się przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też została przygotowana strona na której można wypełnić ankietę lub zostawić swoją opinię. 

Wejdź na stronę :

wlaczeniespoleczne

na niej znajdziesz również więcej informacji o projekcie oraz aktualnych działań.