Nasz ośrodek

O ośrodku

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej działa jako SP ZOZ - Uchwała Nr III/17/98 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 1998r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654, z późn. zm.).

Ośrodek świadczy usługi rehabilitacyjne o charakterze kompleksowym. Zabiegi wykonujemy na specjalistycznym sprzęcie i nowoczesnej aparaturze medycznej do fizjoterapii. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych , posiadamy podjazdy, toalety oraz platformę.

Zgodnie ze statutem Ośrodek stwarza możliwości wyrównywania szans zdrowotnych i życiowych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym także najmłodszych pacjentów. Ponadto podnosi standard życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z kompleksowych usług medycznych o wysokiej skuteczności i jakości (sportowcy po urazach).

Wszystko to, poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i ekonomiczne, wpływa na budowanie spójności społeczno-gospodarczej, a w perspektywie długookresowej na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta i regionu.