“Fizjoterapia dla osób po przebyciu covid-19”

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli ul. Kościuszki 27 od dnia 17.05.2021 roku rozpoczął rehabilitację w ramach programu „ Fizjoterapia dla osób po przebyciu covid-19”. Udzielanie świadczeń w tym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Program rehabilitacji obejmuje:

1. wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, na której określi się stan funkcjonalny pacjenta

2. wizytę terapeutyczną max. 3 razy w tygodniu przez 6 tygodniu

3. wizytę końcową, na której określi się stan funkcjonalny pacjenta po 6 tygodniach

Telefon kontaktowy:

1. 68 387 23 46 wew.23