Hydroterapia

Hydroterapia
Hydroterapia (wodolecznictwo) to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegająca na terapeutycznym zastosowaniu wody w postaci kąpieli, natrysków, polewań, zmywań, płukań i innych zabiegów.

Do opisywania zabiegów hydroterapii stosuje się też niekiedy termin „balneoterapia” (lub pokrewne) albo zabiegi balneoterapeutyczne zalicza się do hydroterapii. Według typowych klasyfikacji hydroterapia dotyczy stosowania wody, a balneoterapia stosowania wód mineralnych (w tym kuracji pitnej wodami mineralnymi) i innych naturalnych tworzyw i czynników leczniczych (jak na przykład peloidy, błota). Nieco inne cechy i przeznaczenie (choć trudno o jednoznaczne rozgraniczenie) mają zabiegi spa i wellness.

KATALOG ZABIEGÓW

  • Masaż wirowy kręgosłupa
  • Masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych
  • Kąpiel czterokomorowa