Hydroterapia

Hydroterapia
Hydroterapia (wodolecznictwo) to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegająca na terapeutycznym zastosowaniu wody w postaci kąpieli, natrysków, polewań, zmywań, płukań i innych zabiegów.

Do opisywania zabiegów hydroterapii stosuje się też niekiedy termin „balneoterapia” (lub pokrewne) albo zabiegi balneoterapeutyczne zalicza się do hydroterapii. Według typowych klasyfikacji hydroterapia dotyczy stosowania wody, a balneoterapia stosowania wód mineralnych (w tym kuracji pitnej wodami mineralnymi) i innych naturalnych tworzyw i czynników leczniczych (jak na przykład peloidy, błota). Nieco inne cechy i przeznaczenie (choć trudno o jednoznaczne rozgraniczenie) mają zabiegi spa i wellness.

KATALOG ZABIEGÓW

  • Masaż wirowy kręgosłupa
  • Masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych
  • Kąpiel czterokomorowa
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.