Termomodernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli

Fundusze EU

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli przeszedł pracę termomodernizacji budynku oraz zmodernizowano technologie wytwarzania ciepła i wody użytkowej (system solarny) w ramach „Projektu współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Termomoedernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli została zrealizowana w ramach działania: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany przez LRPO na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji 335 607,13 zł, w tym sfinansowanie projektu przez LRPO w kwocie 269 618,97 zł.