Termomodernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli

Fundusze EU

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli przeszedł pracę termomodernizacji budynku oraz zmodernizowano technologie wytwarzania ciepła i wody użytkowej (system solarny) w ramach „Projektu współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Termomoedernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli została zrealizowana w ramach działania: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany przez LRPO na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji 335 607,13 zł, w tym sfinansowanie projektu przez LRPO w kwocie 269 618,97 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.